De geschiedenis van Zorgvlied

Zorgvlied één van de bekendste begraafplaatsen in Nederland.

Nieuwer-Amstel (sinds 1964 Amstelveen geheten) ontstond in de dertiende eeuw in het veengebied ten zuiden van Amsterdam.Tot Nieuwer-Amstel behoorde ook een strook langs de westoever van de Amstel. Hier lieten Amsterdamse patriciërs schitterende buitenplaatsen aanleggen, waardoor de Amstel “de tuin van Amsterdam” werd.

Om annexatie door Amsterdam te voorkomen liet burgemeester A. Wiegel enkele grote projecten starten, zoals de bouw van de gasfabriek en de aanleg van Zorgvlied. Op een publieke veiling werd een stuk weiland aan de Amsteldijk gekocht, waarop vroeger het buitenverblijf Zorgvliet had gestaan. Dit werd later Zorgvlied met een d, refererend naar de plek waar de zorgen vlieden. Het terrein was drie hectaren groot en werd voor 5.450 gulden ( ca. € 2480) aangekocht. Men had hoge verwachtingen van de aankoop vanwege de uitstekende ligging aan de Amstel en de mogelijkheid om de overledenen per boot te vervoeren.

Het plan was het terrein niet in een keer gereed te maken, maar te beginnen met een gedeelte ter grootte van 0,8 hectare. Tegenwoordig omvat Zorgvlied 16,5 hectare.

Zorgvlied was de creatie van tuinarchitect Jan David Zocher jr. (en in de periode 1891 - 1892 ook zijn zoon L.P. Zocher) de ontwerper van het Vondelpark in Amsterdam. Hij ontwierp de begraafplaats in de stijl van een Engelse landschapstuin, waarbij de vrije natuur zoveel mogelijk werd nagebootst: verspreid staande bomengroepen, intieme hoekjes en onverwachtse doorkijkjes.

Op 1 november 1870 werd Zorgvlied in gebruik gesteld. Op 2 november 1870 was de heer H. M. Vos met graf O – I – 0070 de eerste grafeigenaar en de eerste begrafenis was die van de heer G. Reddering op 6 december 1871 in graf ) O– I - 0076.

Al direct na de ingebruikneming van Zorgvlied in 1870, werd Zorgvlied een begrip.
Door de schitterende ligging aan de Amstel, de pittoreske aanleg en de deftige rust die ze uitstraalde, viel de begraafplaats zeer in de smaak bij de Amsterdamse gegoede burgerij. Hoewel officieel in de Gemeente Amstelveen (toen Nieuwer-Amstel) gelegen, was Zorgvlied van meet af aan populair bij de Amsterdammers.

In 1896 kwam door de gemeentelijke herindeling Zorgvlied binnen de grenzen van Amsterdam te liggen. De begraafplaats hoort echter nog steeds bij Amstelveen.

Uitbreidingen

Het succes van Zorgvlied maakte in de loop der tijd verscheidene uitbreidingen noodzakelijk. Iedere uitbreiding werd conform de smaak en de eisen van de tijd aangelegd.

L. van der Bijl verzorgde een grote uitbreiding in de geest van Zocher waarbij hij de “fluwelen hoofdlaan” als verbindingsstructuur tussen de bestaande delen en toekomstige aanlegde.
C.P. Broerse ontwierp het grootste deel van de naoorlogse uitbreiding in de dodenakkerstijl. B.J. Galjaard borduurde hierop voort met een kleine uitbreidingen en voegde het moslimgedeelte in “Rosa Alba” toe.

De huidige directeur A.F.H. Nesvadba richt zich op de renovatie van het gehele park en de gebouwen en zoekt de uitbreiding van capaciteit in cremeren en verbetering van de algemene graven. Zonder de kenmerkende stijl en sfeer van Zorgvlied aan te tasten, werden urnengraven en columbaria aangelegd.

Ook werd 2012 het grootste mausoleum van Nederland - ’t Lalibellum - gerealiseerden.
In 2013 wordt gestart met de bouw van het eerste z.g. Crematorion (crematorium zonder aula).
Het huidige Zorgvlied laat een unieke combinatie zien van oud en nieuw; van het romantische intieme deel van Zocher tot de meer open, strakke aanleg van de jaren '60.

Alle ruimte op Zorgvlied

Zorgvlied heeft de naam een begraafplaats met vele bekende Nederlanders te zijn. Het is waar dat op Zorgvlied vele illustere Nederlanders begraven liggen. Dat betekent niet dat Zorgvlied uitsluitend een begraafplaats voor rijke of bekende mensen is. Integendeel, Zorgvlied staat net als de stad Amsterdam open voor alle mensen en alle gezindten. Om ervoor te zorgen dat de begraafplaats voor iedereen toegankelijk is, bieden wij graven aan in verschillende soorten en prijsklassen.

Zorgvlied heeft, anders dan men vaak denkt, veel plaats omdat oude graven zijn teruggevallen voor heruitgifte. Deze plekken liggen verspreid over de gehele begraafplaats. Zowel in het historische en lommerrijke oude deel als in het zonnige nieuwe deel is weer volop keuze aan zand- en keldergraven in verschillende afmetingen. Bij uw keuze bent u wel gebonden aan de bestaande sfeer van de grafwijk en de daar geldenden regels waaraan een monument moet voldoen.

Wilt u meer weten?