Een ecologisch graf

Op Zorgvlied bestaat de mogelijkheid voor een natuurlijke uitvaart in de ecologische grafwijk, ’t Varenveld.
Ecologisch begraven, ook wel bos-, groene, of natuurlijke begrafenis genoemd, is een manier van begraven die afkomstig is uit Engeland. Ze spreken daar van 'woodland burial'. Op ‘woodland burial grounds’ wordt uitsluitend begraven in materialen die na verloop van tijd opgaan in de natuur.
Ecologische begraven is voor mensen die houden van de natuur en het milieu en dit ook in hun begrafenis tot uiting willen brengen.

Eenwording met de natuur

De ecologische grafwijken zien er anders uit dan de meer traditionele grafwijken op Zorgvlied. In ’t Varenveld, Nimrod en De Rode Vlindertuyn treft u geen graven met gehakte grafstenen of versieringen aan, maar graven met enkele een kei of rotsblok om de graven te markeren.
Er is veel aandacht besteed aan de beplanting. Doel is een zo natuurlijk mogelijke omgeving te scheppen, waarin planten en dieren zich thuis voelen. Daarom is gekozen voor bomen en planten die van nature al in het gebied rondom Zorgvlied voorkomen. Ook de graven zelf worden - in het najaar – alleen maar beplant met planten die van nature al rondom Zorgvlied voorkomen.

Kiest u voor een ecologisch graf?

Er is een groot aanbod van milieuvriendelijke kisten, kartonnen dozen, manden en lijkwades. Ook urnen zijn tegenwoordig verkrijgbaar in moderne vormen en milieubewuste materialen. Uw uitvaartondernemer kan u hierover informeren.

Oplosbare urn

In ‘t Varenveld is ook ruimte om milieuvriendelijke urnen te plaatsen die na verloop van tijd oplossen waardoor de as zich vermengt met de aarde. U kunt de as ook los verstrooien in een graf. Om de beplanting te beschermen mag de as niet op een graf worden verstrooid. Mensen kiezen voor een oplosbare urn, omdat zij dan geen vervolg bestemming voor de urn hoeven te kiezen als de termijn verstreken is. Het is een manier om langzaam los te laten.

Zelf doen

U kunt ook zelf een kist, lijkwade of draagbaar maken. Dat is een manier om op uw eigen manier afscheid van de overledene te nemen. Steeds meer mensen kiezen ervoor de overledene zelf in de kist of lijkwade te leggen en thuis op te baren. Ook de wijze van vervoer naar Zorgvlied en de condoleances kunt u vormgeven in eigen stijl. Ook hier kan uw uitvaartverzorger u over informeren.

Wilt u een gedenkteken plaatsen?

Rotsblok of kei

In de ecologische grafwijken mogen graven alleen worden gemarkeerd met natuurlijke rotsblokken en zwerfkeien. U mag wel een teken of naam op het rotsblok laten zetten. Zorgvlied kan voor keien of rotsblokken zorgen, u mag ook zelf een kei of rots zoeken en neerleggen. Dit moet u wel melden en er een vergunning voor aanvragen.
Bij elk graf plaatst Zorgvlied een paaltje met een grafnummer, zodat men de plek kan herkennen.
Bij veel ecologische begraafplaatsen wordt minder diep begraven. Dat is bij Zorgvlied niet het geval. De ecologische graven zijn drie lagen diep, net als sommige andere graven op de begraafplaats. In de onderste laag kunnen stoffelijke resten worden samengevoegd. In de bovenste twee lagen wordt begraven, waardoor het graf meerdere generaties kan voortbestaan. In principe heeft u een graf voor 10 of 20 jaar. Daarna kunt u het steeds met 10 jaar verlengen.

Losse bloemen

Om het natuurlijke karakter van de strook te bewaren is het alleen toegestaan dingen op het graf te plaatsen die snel vergaan, zoals bloemen.
Vazen met bloemen, potplanten, knuffels of andere versieringen zijn een verstoring van het natuurlijke beeld en worden tijdens onderhoudsrondes verwijderd.
In de ecologische wijken bepaalt en verzorgt Zorgvlied de beplanting in samenwerking met de plantsoenmedewerkers uit het Dr.Jac.P. Thijssepark te Amstelveen. Het zelf beplanten is niet toegestaan.

Wat zijn de kosten van een ecologisch graf?

De aanschaf van een graf in ‘t Varenveld is gelijk aan de kosten van de graven elders op de begraafplaats.

Wilt u meer weten?