Herdenkingsplekken en verstrooiingsmogelijkheden

Zorgvlied kiest ervoor de as ondergronds te verstrooien om verstoring van de bovengrond te voorkomen.

Hiervoor zijn een keur aan strooimonumenten opgericht.

  • Verstrooien in het “Vadermonument”. Dit algemene strooimonument bestaat uit een bronzen kunstwerk van M. Jelles – Scheppers en is opgericht voor vaders en grootvaders en ligt op het kruispunt van de wandelroutes “Het tuinpad van mijn vader”en “de Leidsche Hand” . Het verstrooien gebeurt zowel in aanwezigheid als afwezigheid van de nabestaanden. De naam van de overledene wordt digitaal vermeldt op de informatiezuil en op het web.
  • Verstrooien in het “Moedermonument”. Dit algemene strooimonument bestaat uit een stenen kunstwerk van Louis J. Vreugde en is opgericht voor moeders en grootmoeders en ligt aan de wandelroute “de Leidsche Hand” tussen de aula en de locatie van het beoogde crematorion. Het verstrooien gebeurt zowel in aanwezigheid als afwezigheid van de nabestaanden De naam van de overledene wordt digitaal vermeldt in de informatiezuil en op het web.
  • Verstrooien in het “Bosmonument”. Dit algemene strooimonument bestaat uit brokken Diabasgesteente in grafwijk “de Boschtuyn”. Deze grafwijk ontleent zijn naar aan het bosachtige besloten sfeer met hoog bladerdak. Het verstrooien gebeurt zowel in aanwezigheid als afwezigheid van de nabestaanden De naam van de overledene wordt digitaal vermeldt in de informatiezuil en op het web.
  • Verstrooien in het “ Watermonument”. Dit algemene strooimonument bestaat uit een karakteristieke, door wind en water uitgeslepen rotsblok en staat boven een ondergronds bassin, van waaruit de as geleidelijk wordt meegenomen naar diepere ondergrondse lagen. Het ligt op het kruispunt van de “Aulalaan“ en de “Leidsche Hand”. Het verstrooien gebeurt zowel in aanwezigheid als afwezigheid van de nabestaanden De naam van de overledene wordt digitaal vermeldt in de informatiezuil en op het web.
  • Verstrooien in “’t lalibellum”. Het lalibellum is een eigentijds algemeen keldercomplex met een centrale trapvormig herdenkingsbordes met centraal vlammonument. Het verstrooien van as kan onder een van de treden van het bordes. ”. Het verstrooien gebeurt zowel in aanwezigheid als afwezigheid van de nabestaanden. De naam van de overledene wordt digitaal vermeldt in de informatiezuil en op het web. Tevens kan de naam op de sokkel van het vlammonument worden aangebracht zodat er een “eeuwige” verbinding met het lalibellum wordt gemaakt. Aan deze vermelding zijn eenmalige kosten verbonden
  • Verstrooien in het “ Sterretjesveld”. Dit algemene strooimonument bestaat uit een glazen kunstwerk van Monique van Munster en is opgericht voor premature kindjes afkomstig uit ziekenhuizen en ligt binnen “het Kinderhofje”. Het verstrooien gebeurt in afwezigheid van de nabestaanden, zonder naamvermelding. Aan de verstrooiing zijn geen kosten verbonden. De ouders krijgen een certificaat ter bevestiging van het verstrooien. Zie ook onderstaand stukje De Gordel van Smaragd.
  • Verstrooiing in een eigen graf of speciaal daarvoor aangeschafte grafplek is eveneens mogelijk. Zorgvlied biedt in de grafwijken “Nimrod” en ‘’t Varenveld” kleine ecologische plekken waar verstrooid kan worden en de plek kan worden afgedekt met een maaskei. Deze maaskei kan worden voorzien van een inscriptie. Hier zijn dan geen kosten aan verbonden.

Gordel van Smaragd

Jaarlijks op 14 augustus organiseert de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië de herdenking bij het Indiëmonument in het Broersepark te Amstelveen.
Vanuit deze stichting kwam het initiatief een strooiveld te creëren voor mensen die zich verbonden voelen met Indië, nu Indonesië. Gezien de verbondenheid van de stichting met het Indiëmonument in Amstelveen, heeft zij gekozen voor een miniatuur van dat monument met de plattegrond van Indonesië. Daarnaast is dezelfde tekst aangebracht als op het Indiëmonument in het Broersepark.

Beide monumenten zijn vervaardigd door de Amstelveense kunstenares Ella van de Ven.
Speciaal voor dit graf is aarde uit de Puntjak en sawa’s bij Jakarta overgevlogen. Tevens is met de keuze van beplanting rond en in het strooiveld rekening gehouden met het speciale karakter van “de Gordel van smaragd”.

Voor ieder die zich op enige wijze verbonden voelt met Nederlands-Indië of Indonesië, bestaat de mogelijkheid de as te (laten) verstrooien in dit strooiveld.

Vertrooien op zee en elders

  • Verstrooien op zee. Bij verstrooiing op zee zijn over het algemeen geen nabestaanden aanwezig. In in het bijzonder IJmuiden, Katwijk en Scheveningen bieden vissersboten zich aan om met U en uw familie de as te verstrooien op zee. Raadpleeg hiervoor de aanbiedingen op het web.
  • Voor transport en verstrooiing naar het buitenland kunt u inlichtingen inwinnen bij de betreffende ambassade. Houdt u er wel rekening mee dat met het regelen van deze mogelijkheid enige tijd gemoeid kan zijn.

Op de begraafplaats Zorgvlied bevinden zich een aantal bijzondere gedenkplaatsen.

Vervangende gedenkplek

Indien er behoefte is aan een vervangende gedenkplek omdat de as op zee is verstrooid of de laatste rustplaats onbereikbaar is om bezocht te worden. Dan kan vanuit de keuze aangeboden mogelijkheden een vervangende gedenkplek worden gecreëerd door er in plaats van de as persoonlijke memorabilia van de overledenen - denk aan brieven, persoonlijke spulletjes, kleding, boeken, haar, foto’s etc. – te begraven of in een kistje bij te laten zetten. Dit geldt voor zowel de particulier als de algemene graven. In dit geval worden het materiaal met de naam in het grafregister, maar niet digitaal vermeldt.

Goede alternatieven zijn het Moedermonument en het Vadermonument.

Sterretjesveld

Het Sterretjesveld is een speciaal aangewezen plekje op Zorgvlied waar ziekenhuizen as van te vroeg geborenen anoniem verstrooien. Het gaat om te geborenen die niet levensvatbaar zijn en jonger dan 24 weken. Op het veldje is een lint aangebracht met de tekst “Fonkel fonkel kleine ster, je bent zo dichtbij maar ook zo ver” als teken van verbonden zijn en verbonden blijven.
Het kunstwerk is ontworpen door glaskunstenares Moniek van Munster. Het idee is van Laurens Bos en Zoungrana Jean-Marie.

Deze brochure is ook verkrijgbaar bij de receptie van Zorgvlied.

De gebroken Kolom

De gebroken Kolom is een gedenkteken voor alle op Zorgvlied liggende schrijvers en dichters. Het beeld is gemaakt door Zoungrana Jean-Marie.

De Boschtuyn

In de Boschtuyn is een algemeen strooiveld, omgeven door een wal van opgestapelde boomstammen.
Het plaatsen van steekvazen is toegestaan. Deze worden na 3 dagen verwijderd.

Arauna

In Aurana is een algemeen strooiveld. Een open ruimte onder bomen.
Hier is het plaatsen van steekvazen niet toegestaan.
Wel kunt u hier graflichtjes plaatsen. Deze graflichtjes worden wel na een dag weggehaald.

Wilt u meer weten?