Onderhoud van het groen

Zorgvlied is een gemeentelijke begraafplaats. De graven en de begraafplaats worden door de gemeente Amstelveen onderhouden. U ontvangt een rekening voor het vastrecht en het onderhoud. Het onderhoud kunt u ook afkopen.

Waar kunt u op rekenen bij het onderhoud van het groen?

Zorgvlied onderhoudt de plantsoenen, hagen, paden, banken, servicepunten, bomen en taluds. Ook verwijdert Zorgvlied het afval.

Grafbeplanting

Zorgvlied zorgt er voor dat ieder jaar op uw graf:
 • de heesters of beplanting wordt gesnoeid of geknipt tot een maximale hoogte van 60 centimeter
 • de haagjes worden geknipt tot een maximale hoogte van 20 centimeter
 • afgestorven planten(resten) worden verwijderd
 • het onkruid van het graf wordt verwijderd (vier maal per jaar)
 • in de herfst het blad wordt afgevoerd
 • dode bloemen, kaarsen, mandjes en potjes van het graf worden verwijderd (zes maal per jaar)
 • het monument vrij wordt gehouden van begroeiing
 • takken worden opgeruimd na storm
 • wespen en mollen uit het graf worden verwijderd.
Niet inbegrepen in het onderhoud van het groen zijn:
 • behandeling ter verwijdering/bestrijding van alle fauna anders dan wespen, konijnen en mollen
 • leveren/beplanten van seizoen en/of vaste beplanting naar eigen keuze (abonnementen e.d.)
 • snoeien van rozen en planten met stekels
 • in vormen knippen van heesters
 • onderhoud aan graven met glasscherven, gevaarlijke punten en/of stekels
 • onderhoud aan graven die overdadig zijn voorzien van collages (zoals bijvoorbeeld speelgoed )
 • herstelwerkzaamheden bij schade
 • vervanging van door u zelf geplant materiaal.

Waar kunt op rekenen bij het onderhoud van uw grafmonument?

Ieder jaar zorgt Zorgvlied ervoor dat:
 • het monument wordt gereinigd van algen
 • het grind wordt behandeld tegen onkruid
 • de tekst wordt bijgewerkt (gezwart, niet verguld)
Eens in de vijf jaar zorgt Zorgvlied ervoor dat:
 • het monument, indien nodig, wordt opgehoogd
 • het graf waterpas wordt gesteld als deze meer dan 10% uit het lood staat
Niet inbegrepen in het vaste onderhoud zijn:
 • aanvulling van steenslag (anders dan riviergrind)
 • vergulden van letters en afbeeldingen
 • levering en montage van brons (losse letters)
 • monteren van dook
 • vervanging van fundatie (ramen en plaatjes)
 • reparatie en vervanging van kettingen
 • reparatie en vervanging van ornamenten (zoals bijvoorbeeld deksels rozenvazen, lantaarns en foto’s)
 • schilderen van hekjes
 • ophogen en waterpasstellen van het monument of delen daarvan, als die zwaarder dan 1000 kg zijn
 • het kitten, verlijmen of vastzetten met portland cement
 • onderhoud aan illegaal geplaatste monumenten of delen daarvan
 • herstel en/of verankering van illegaal geplaatste onderdelen en/of ornamenten
 • reparaties door schade en/of veroudering.

Wanneer en waarvoor betaalt u aan Zorgvlied?

Van Zorgvlied ontvangt u jaarlijks in het eerste kwartaal een rekening voor het onderhoud, naast het vastrecht. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld. U bent verplicht jaarlijks de door de gemeenteraad vastgestelde vergoedingen te voldoen ook als u zelf het graf onderhoudt. De hoogte van de vergoeding wordt daardoor niet lager. Als u wilt, kunt u het onderhoud ook afkopen. Vul dan de aanvraag Afkoop onderhoudskosten in.
Bij een verlenging van het graf dient ook het onderhoud voor dezelfde periode te worden afgekocht.

Wilt u eigen onderhoud plegen?

Het staat u vrij om zelf het graf te verfraaien. U moet zich hierbij wel houden aan de eisen van grafbedekkingen die Zorgvlied stelt. Zo blijft de begraafplaats een verzorgde uitstraling behouden. Materiaal van kunststof, pluche of soortgelijk materiaal graag geregeld verversen om beeldverlies door verwering te voorkomen.
 • verzorg alleen uw eigen graf. Sommigen kiezen bewust voor het laten verwilderen van het graf.
 • let er op dat u geen plastic bakjes of zakken achterlaat bij het graf. Het wordt beschouwd als afval en van het graf verwijderd.
 • laat geen lege potten of vazen bij het graf achter.
 • bij het toegangshek staan kruiwagens en bolderkarren. Aan de balie kunt u een schepje lenen.
 • laat het graf verzorgd achter. Leg grote hoeveelheden zand of groenafval op het midden van het pad en informeer de balie. Kleine hoeveelheden kunt u in de manden die er staan deponeren.
 • hou rekening met anderen. Voorkom dat u gereedschap of andere materialen op een ander graf neerlegt.
 • glazen potten en vazen zijn niet toegestaan vanwege breekgevaar.

Wilt u meer weten?