Plattegrond Zorgvlied

Op de plattegrond vindt u de hoofdpaden en de verschillende grafvelden en grafwijken.

Zoekt u een graf?

Bij de ingang van het kantoor treft u de infozuil aan. Met behulp van deze zuil kunt u een graf opzoeken. De zuil print voor u een plattegrond waarop het graf vermeld staat.
U kunt ook direct informatie over een graf opvragen. U kunt selecteren op naam of grafnummer.
Het opstarten neemt enkele seconden in beslag.

Wilt u meer weten?