Graven waarvan de rechthebbende zich dringend moeten melden


Conform de wet op de lijkbezorging behoort bij elk graf een rechthebbende. Alleen de rechthebbende heeft het beslisrecht over een graf. Bij overlijden van een rechthebbende heeft een familielid ( tot in de derde graad) het recht van overname.

Blijft overschrijving uit, dan vervalt het graf en dus het beslisrecht, na vijf jaar aan de begraafplaats. Dit geldt ook voor graven waarvan de juiste adresgegevens niet bij de begraafplaats bekend zijn ( denk aan verhuizingen).

Vanaf het moment dat een graf op bijgaande “rode lijst” vermeldt staat gaat een wachttijd van vijf jaar in. (Potentiele) rechthebbende dient zich binnen die tijd te melden met een bewijs van verwantschap en/of bewijs van identificatie.
Deze kan het graf ( tegen betaling van eventueel nog uitstaande kosten ) op zijn/haar naam laten overschrijven/ als eigendom bevestigen.

Na deze vijf jaar vervallen de graven automatisch aan Zorgvlied en worden ( mogelijk) opnieuw uitgegeven.
De lijst met grafnummers en namen van rechthebbenden wordt regelmatig vernieuwd.