Voorzorg: wilsbeschikking, codicil en testament

Wilsbeschikking

Maak het uw nabestaanden makkelijk door al uw wensen met betrekking tot uw uitvaart en alle praktische informatie vast te leggen in één document. Deze wilsbeschikking kunt u hier downloaden. Er is werkelijk aan alle aspecten gedacht, u hoeft het formulier alleen maar in te vullen.

Wat is een wilsbeschikking of codicil?

Een codicil is een door de erflater eigenhandig geschreven tekst, voorzien van de datum waarop het geschreven is en zijn handtekening. Een getypte of een door een ander geschreven tekst maakt het codicil ongeldig. Indien u niet of slechts moeizaam kunt schrijven, ga dan naar een notaris.

Testament

In een testament kan men iedereen tot erfgenaam benoemen. Dit is zeker voor samenwonenden belangrijk. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de langstlevende partner niet onverzorgd achterblijft. Wanneer iemand komt te overlijden en er is geen en testament, dan wijst de wet de personen aan die erfgenaam zijn.

Het is verstandig een testament op te (laten) stellen als:
  • u geen naaste familie heeft
  • de erfgenamen aan u niet bekend zijn
  • u niet wilt dat degenen die door de wet aangewezen zijn erfgenaam worden.
Een testament kunt u bij een notaris laten opstellen.

Wilt u meer weten?