De bestuurscommissie van Amsterdam-Zuid ontmoet college van Amstelveen

Op 7 april spraken het college van Amstelveen en de bestuurscommissie van Amsterdam-Zuid met elkaar in het van der Togt museum.
Er zijn tal van onderwerpen waar de twee gemeenten samen in optrekken. Zo wordt er bijvoorbeeld nauw samengewerkt binnen het sociale domein, zoals GGD en jeugdhulp. Ook de ontwikkelingen in het Amsterdamse Bos, de Sportas, de Zuidas, de aanleg van de Amstelveenlijn en de verbreding van de A9 kwamen aan bod. Het was een goed en constructief gesprek. De beide besturen hebben veel oog voor elkaars belang. Door de veelheid aan gemeenschappelijke onderwerpen zal de samenwerking in de nabije toekomst nog verder geïntensiveerd worden.