Detailhandelsnota geeft richting

Duidelijkheid over de ontwikkelingsrichting voor de detailhandel in Amstelveen. Dat is de kern van de detailhandelsnota. De detailhandel zit in heel Nederland in zwaar weer. Amstelveen biedt nu kaders om te sturen, te beïnvloeden, te stimuleren en als het moet verbieden.
Doel is om marktpartijen te prikkelen in te spelen op de kansen die de Amstelveense markt biedt. De nota is een direct uitvloeisel van de motie “Aandacht voor Amstelveense winkeliers”.

Bij het tot stand komen van de nota is intensief overleg gevoerd met winkeleigenaren en ondernemers. De Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisatie (VAD) speelde hierbij een belangrijke vertegenwoordigende rol. Wethouder economische zaken Maaike Veeningen (D66): “Detailhandel is belangrijk voor Amstelveen, voor de consument, voor de economische aantrekkingskracht en natuurlijk de werkgelegenheid. Met deze nota betrekken we ook andere beleidsterreinen zoals parkeren, horeca en openbare ruimte bij het geheel.”