Economische agenda Amstelveen: oog voor ondernemers en bedrijven

Versterken van het ondernemers-vestigingsklimaat en stimuleren van werkgelegenheid en welvaart. Dat is de kern van de Economische Agenda Amstelveen, een samenwerkingsagenda van bedrijfsleven en gemeente.

Zes speerpunten vormen de basis van de Economische Agenda:

  • Krachtig MKB
  • Sterk internationaal profiel
  • Vitaal Stadshart
  • Herkenbaar onderdeel Metropool Regio Amsterdam (MRA)
  • Zorgen voor uitstekende verbindingen
  • Circulaire economie als kans

Cruciale rol ondernemers

De Economische Agenda haakt aan op het Amstelveense collegeprogramma en de huidige kaders van Economische Zaken. Dit in combinatie met input uit het bedrijfsleven. Wethouder economische zaken Maaike Veeningen (D66): “Amstelveense ondernemers speelden in aanloop naar deze agenda een cruciale rol. Ik heb grote waardering voor hun inbreng. Als college willen we meer ruimte bieden aan ondernemers, extra investeren in de lokale economie en de aantrekkelijkheid van Amstelveen verder vergroten. Met de zes speerpunten kunnen we hier gericht op inzoomen.”
Net als het accountmanagement bij internationale bedrijven binnen de MRA is een van de uitvloeisels van de economische agenda ook een professionele vorm van accountmanagement te realiseren voor Amstelveense ondernemingen. Deze accountmanager is belast met uitvoerende acties en projecten ter bevordering van het economische klimaat.