Kind centraal, zo simpel is het. Of toch niet?

Het raadhuis van Haarlemmermeer vormde vanochtend het podium voor de Dag van de Leerplicht. Leerplichtambtenaren, het onderwijsveld, vertegenwoordigers van de zorg en bestuurders uit de regio spraken over het thema thuiszitters.
Jongens en meiden die niet meer naar school gaan. Kinderombudsman Marc Dullaert onderstreepte in de openingsspeech hoe belangrijk het is het kind centraal te stellen. Dit werd bevestigd door een moeder van een thuiszitter, Ruben. Zij gaf feilloos aan in welke situatie je terecht komt als je kind een thuiszitter is. Voor het kind zelf maar ook voor z’n omgeving. Alle aanwezigen namen verschillend deel aan een tiental workshops. Deze stonden in het teken van thuiszitters zoals bijvoorbeeld: Is passend onderwijs een oplossing? Wat is de rol van het jongerenwerk? Wat kan een leerkracht betekenen?

In een levendige paneldiscussie van de gemeentelijke wethouders werd al snel duidelijk dat je met het centraal stellen van het kind er niet zomaar bent. Naast het betrekken van ouders moeten we ook signalen van scholen eerder oppakken. Ook kwam er een oproep om het jongerenwerk te integreren in de scholen. Geld is belangrijk maar niet het grootste probleem. Het gaat er vaak om hoe je het geld inzet. Hoe kun je sterker inzetten op preventie. De enorme waardering voor leerplichtambtenaren kwam overduidelijk naar voren. Hun betrokkenheid en kwaliteiten zorgen onmiskenbaar in het voorkomen van thuiszitters.

De aanwezige bestuurders drongen er bij alle partijen in het veld erop aan hen te gebruiken. Gebruiken in hun zoektocht naar oplossingen. Wethouders gaven aan graag mee te werken aan onorthodoxe methodes als dat een kind helpt. Alles voor het kind.
Vandaag, op de dag van de leerplicht, stond het kind centraal. Met een oproep elkaar te blijven zoeken en samen te werken werd de druk bezochte bijeenkomst afgesloten. Met een groot applaus voor de aanwezige leerplichtprofessionals!

Namens Amstelveen waren wethouder Jeroen Brandes (jeugd) en Maaike Veeningen (onderwijs) aanwezig.