Amstelveen veilige stad

Spelend meisje
Amstelveen is een veilige stad. Amstelveen is zelfs de veiligste stad in vergelijking met de 50 grootste gemeenten in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat ook in Amstelveen veiligheid een zorg is. De ontwikkeling van de criminaliteitscijfers, met name de inbraken, geven hiertoe aanleiding. Ook de overlastproblematiek vraagt om continue aandacht.
Samen met politie en justitie blijft Amstelveen werken aan een veilige en leefbare stad. Ieder neemt daarin zijn verantwoordelijkheid om de vele kanten van het veiligheidsbeleid te vertalen naar een aanpak die resultaten oplevert. Integraal veiligheidsbeleid wordt immers gevormd door alle onderdelen van de keten te belichten, van preventie tot repressie en nazorg.
Meer informatie op de pagina's van veiligheid.