Dossier kunstgraskorrels: reactie op uitzending ZEMBLA

Het televisieprogramma ZEMBLA heeft 15 februari een vervolg uitgezonden op de uitzending van 5 oktober 2016 over kunstgraskorrels met de titel: 'Gevaarlijk spel, het vervolg'.
ZEMBLA vraagt zich af of het dossier kunstgrasrubber dicht kan of dat er nog steeds zorgen zijn over de veiligheid van de korrels. Zembla besteedde aandacht aan een recent onderzoek van de VU naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat bij zebravisjes en -embryo’s. Naar aanleiding van de uitkomsten, die niet één op één vertaald kunnen worden naar mensen, bepleiten de onderzoekers dat meer onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico’s van kunstgraskorrels bij mensen. Het RIVM heeft in bijgaande reactie laten weten dat het VU onderzoek geen aanvullende inzichten geeft over risicoschatting en schadelijke effecten op mensen. De studie zou te klein zijn en de onderzoeksmethode niet representatief genoeg voor veldomstandigheden.

De gemeente Amstelveen heeft de uitzending ook bekeken en begrijpt dat de maatschappelijke onrust hierdoor opnieuw kan worden aangewakkerd. We zien ook dat er in de uitzending beeld is getoond over onderzoek waarvan de rapportage nog niet is afgerond of openbaar is gemaakt en er zonder deze onderbouwing alarmerende signalen worden afgegeven die nu nog niet op waarde kunnen worden geschat. De gemeente heeft op dit moment geen inzage in feiten die er toe leiden dat het sporten op kunstgrasvelden nu opeens niet veilig zou zijn. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen over andere manieren van het aanleggen van voetbalvelden op de voet volgen. Hoewel we mogelijke zorgen begrijpen, geeft de ZEMBLA uitzending naar onze mening geen nieuwe aanleiding om te veronderstellen dat het spelen op kunstgras nu moeten worden ontraden. Zie ook de raadsbrief van wethouder Jeroen Brandes (Jeugd).

Meer informatie