Drukbezochte informatieavond bereikbaarheid Amstelveen

Op dinsdag 14 februari vond een informatiebijeenkomst plaats over het maatregelenpakket van de gemeente Amstelveen, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland. Geïnteresseerden werden tijdens de avond geïnformeerd over de aanpassingen aan de Amstelveense wegen om het verkeer tijdens de verbreding van de A9 (start 2019) vlot en veilig af te wikkelen.

In beeld: maatregelen lokale wegen in voorbereiding op verbreding A9

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD) en wethouder verkeer Jeroen Brandes (PvdA): “Er gaat de komende jaren veel gebeuren in Amstelveen. Samen met onze partners doen we er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Het is dan ook goed om te zien dat inwoners zich tijdens de avond al hebben laten informeren over de aanpassingen. Zo zijn zij goed voorbereid en komen ze niet voor verrassingen te staan.”

Bezoekers konden binnenlopen om de maatregelen te bekijken en vragen te stellen aan deskundigen van de gemeente, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam. Daarnaast werden bezoekers tijdens twee plenaire presentaties meegenomen in de plannen. Vragen gingen met name over praktische gevolgen voor de dagelijkse route van huis naar werk en de verkeerssituatie in de buurt.
Medewerkers van de gemeente leggen uit welke maatregelen er aan gemeentelijke wegen en kruisingen worden genomen om Amstelveen tijdens de verbreding van de A9 bereikbaar te houden Medewerkers van de gemeente leggen uit welke maatregelen er aan gemeentelijke wegen en kruisingen worden genomen om Amstelveen tijdens de verbreding van de A9 bereikbaar te houden

Afsluitingen en maatregelen

De oprit van de A9 bij de Keizer Karelweg richting Holendrecht wordt vier jaar afgesloten en de afrit vanuit Holenrecht ongeveer twee jaar. Het verkeer dat nu gebruik maakt van deze op- en afritten moet dan gebruik maken van de op- en afritten bij afslag Amstelveen-Oost via de Burgemeester Boersweg. De op- en afritten van en naar Schiphol blijven gedurende de gehele periode gewoon open.

Om de doorstroming op lokale wegen en kruisingen rondom de A9 soepel te laten verlopen, is een maatregelenpakket opgesteld met als doel de capaciteit van de wegen te vergoten en de doorstroming te verbeteren. Op acht kruisingen worden de verkeerslichten aangepast. Zij krijgen een zogenaamd intelligent transportsysteem (ITS). Zo worden de regelingen beter afgestemd op het actuele verkeersaanbod en krijgen weggebruikers informatie over de te kiezen route. De gemeente installeert het systeem al dit jaar, zodat er ervaring mee kan worden opgedaan. Daarnaast worden verschillende busstroken opengesteld voor al het verkeer en krijgt een aantal kruispunten extra opstelstroken.

Meer informatie

Voor geïnteresseerden die de inloopavond hebben gemist, informatie over de maatregelen is te vinden op de pagina Verbreding A9. Het streven is de plannen uit te voeren in 2017-2018, voordat de ombouw van de Amstelveenlijn en de vernieuwing van de Amstelbrug bij Ouderkerk a/d Amstel van start gaan.