Veel goede initiatieven ingediend!

Heeft u nog een goed idee voor uw buurt? Nog een paar dagen de tijd om uw ideeën of initiatieven in te sturen!
U kunt goede ideeën of initiatieven voor uw buurt nog indienen tot 15 september 2017! Al veel mensen gingen u voor. In Amstelveen zijn veel mensen actief in hun wijk. De gemeente geeft deze mensen graag een steuntje in de rug met een financiële bijdrage. Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben een bedrag van in totaal 60.000 euro beschikbaar gesteld om de beste ideeën en initiatieven mogelijk te maken. Per goed idee is maximaal 10.000 euro beschikbaar. De wedstrijd is onderdeel van Mensen Maken Amstelveen.

Hoe kunt u uw idee indienen?

Maak gebruik van het formulier op www.mensenmakenamstelveen.nl
U kunt dit formulier ook opvragen door te mailen naar mensenmakenamstelveen@amstelveen.nl of te bellen naar Louis van Nimwegen via (020) 540 49 11. U kunt uw idee insturen tot 15 september 2017.