Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Eerste subsidieaanvragen Stimuleringsfonds Lokale Economie toegekend

Eerste subsidieaanvragen Stimuleringsfonds Lokale Economie toegekend

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon: “De energie en innovatie komt los bij diverse samenwerkingsverbanden van ondernemers. Met deze toekenningen helpen wij een collectief van door Corona getroffen winkeliers en horecazaken, die allen de schouders eronder blijven zetten. Zij ondernemen voor iedereen, want zonder hun producten en diensten zou Amstelveen een stuk minder bruisen. Belangrijk neveneffect van de subsidieaanvragen is dat het de onderlinge samenwerking tussen Amstelveens ondernemers versterkt.”

Toekenningen

Het winkeliers-collectief van getroffen ondernemers in het Stadshart VPC kan aan de slag met een promotiecampagne met een aantal mooie events die bezoekers weer naar winkelcentrum moeten trekken. Een collectief van horecaondernemers heeft een toekenning ontvangen om de tijdelijke terrassen aantrekkelijker te maken met onder andere plantenbakken van Ons Tweede Thuis, waar mensen werken met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De ANNA Kerk en de Naeckte Brouwers kunnen aan de slag met het overdekken van een deel van het terras om het terrasseizoen te verlengen en de aantrekkelijkheid te vergroten tijdens de werkzaamheden aan de A9. Advertentieloket (hetadvertentieloket.nl) krijgt een toekenning van de startkosten en kan beginnen zodra geïnteresseerde ondernemersverenigingen zich hebben aangemeld. Een aanvraag werd niet toegekend, omdat deze onvoldoende aansloot bij de geest van het Stimuleringsfonds.

Het Stimuleringsfonds Lokale Economie

Het Stimuleringsfonds helpt bedrijven en ondernemers met investeren in de lokale economie. Ondernemers met bedrijven gevestigd in Amstelveen kunnen gezamenlijk een voorstel indienen. Het initiatief komt vooral ten goede aan ondernemers en bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Per aanvraag geldt een verplichte cofinanciering van tenminste 25%. Bij voorkeur heeft het voorstel een meerjarig karakter. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvraag en brengt advies uit aan het College van B&W. De door het college benoemde externe adviescommissie bestaat uit leden uit verschillende sectoren. De commissie heeft de aanvragen kritisch getoetst, heeft actief meegedacht over wat goed is voor Amstelveen en de lokale economie. Een aanvraag kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de inrichting van een winkelgebied, op het organiseren van een evenement of de uitstraling van terrassen of winkelgebieden. Ook geïnteresseerd in het Stimuleringsfonds? Kijk op www.amstelveen.nl/ondernemen of stuur een mail naar ondernemersloket@amstelveen.nl voor meer informatie.

 

Nieuws over Ondernemen

Ondernemersloket

U bent welkom op het raadhuis met een afspraak.

Bij het Ondernemersloket kunt u terecht voor informatie over bestemmingsplannen, vergunningen, horeca en detailhandel, bedrijfshuisvesting, vestigingsfactoren en economisch beleid. 

Meer informatie: Ondernemersloket

Contact: stel uw vraag of maak een afspraak via het e-mailadres ondernemersloket@amstelveen.nl.

 

Laan Nieuwer-Amstel 1,

1182 JR Amstelveen


Zie ook de pagina aangepaste dienstverlening.

Accountmanagers

Evenementen Ondernemen